Wij werken niet van 9 tot 5 - Wij werken van start tot finish

 
 

Kopen Procedure

The Naked Agent

Je Quick-Step Guide to kopen van een onroerend goed in Spanje

Het kopen van een woning in Spanje, of het nu als hoofdwoning, vakantiehuis of als investering is, zou een spannende tijd in ons hele leven moeten zijn. Velen van ons hebben ervan gedroomd een prachtig huis te bezitten in het zonnige, warme klimaat van Spanje. Maar al te vaak raken veel kopers verstrikt in de droom en begrijpen ze de basisprincipes van het kopen en het volledige Spaanse aankoopproces niet volledig. Als gevolg hiervan zijn kopers vaak in de war en wensen ze dat ze vanaf het begin de juiste kennis en begeleiding hadden.

Het aankoopprocesadvies:

Stap 1: Doe je eerste onderzoek. Heb je een bepaald gebied gekozen? Zo ja, wat is uw kennis van het gebied?

Voer enkele eenvoudige online zoekopdrachten uit om inzicht te krijgen in het voorkeursgebied dat bij uw criteria past. Wanneer u een makelaar kiest, controleer dan of deze in het gewenste gebied is gevestigd en, belangrijker nog, dat zij de makelaar is. Als u een externe agent gebruikt, kan dit uw onderhandelingspositie beïnvloeden. Open altijd vooraf e-mailcommunicatie, omdat dit de agent zal helpen advies te geven waar u over na kunt denken. Houd er rekening mee dat u in Spanje de aankoopkosten bovenop de overeengekomen prijs, die ca. Totaal 11%.

We bestrijken veel kustgebieden, dus bekijk een lijst met de steden op de volgende link:

https://www.vipalmeria.com/nl/almeria-omgeving-informatie.html 

Vraag jezelf; Is het een vakantiehuis, voor altijd of om te huren? Kijk naar de vliegroutes als het een vakantiehuis betreft, als u van plan bent het als huurinvestering te gebruiken, controleer dan de vergelijkbare tarieven die op verhuursites worden behaald. Als het een forever home is, kunnen niet-EU-leden of Britse staatsburgers naar Spanje verhuizen, met pensioen gaan en er langer dan 90 dagen blijven. Maar eerst moeten ze ervoor zorgen dat ze over een geldige verblijfsvergunning beschikken om daarheen te verhuizen en het bewijs leveren dat ze over voldoende geld beschikken om tijdens hun pensionering in hun levensonderhoud te voorzien. 

Stap 2: Bepaal uw belangrijkste criteria, aangezien dit een persoonlijke keuze is

Is het onroerend goed bestemd voor belegging of voor persoonlijk gebruik?

Wilt u een kant en klare woning of iets op plan?

Alle andere details zoals benodigde scholen, dicht bij winkels, geen buren, buren nodig, zwembaddiensten ter plaatse, enz.

Bereken uw geschatte budget (inclusief de aankoop- en hypotheekkosten indien van toepassing), bekijk uw maximale budget en bereken 11% aan belastingen en toeslagen.

De tijdlijn is erg belangrijk, dus houd er rekening mee dat de typische tijdlijn vanaf het aanvaarde bod tot de notaris 6 tot 8 weken bedraagt.

Stap 3: Begrijp uw budget en betaalbaarheid

Hoeveel eigen geld heeft u of wilt u investeren in de aankoop van een woning?

In Spanje moet een niet-ingezetene, als hij financiering nodig heeft, 50% contant geld en 60% financiering budgetteren (vooraf goedgekeurd worden). Dit is om de aankoop te dekken en minimaal 10% van de waarde vrij te geven voor de overdrachtsbelasting, juridische zaken, kadaster en notaris kosten.

Bereken uw netto reële maandinkomen, aangezien de bank deze informatie zal opvragen als u een lening/hypotheek nodig heeft.

Begrijp hoeveel hypotheek u zich kunt veroorloven en verkrijgen. Neem contact op met banken/makelaar voor specifiek hypotheekadvies.

Bereken uw echte budget en plan vooraf.

Als u op zoek bent naar een afspraak, is het belangrijk dat u vooraf goedgekeurd en gekwalificeerd bent als koper.

Stap 4: Doe je gedetailleerde onderzoek

Voer gedetailleerd online zoeken naar onroerend goed uit via vastgoedportals en lokale websites om een indruk te krijgen van de portefeuilles van makelaars.

Vastgoedmakelaars spreken of mailen, vragen of zij als bedrijf geregistreerd staan? Vision Investment Property Almeria is BTW/CIF geregistreerd in Spanje (nummer B04833737) en ingeschreven in het "Registro Mercantile de Almeria"

Bezoek eventueel vastgoedbeurzen in uw thuisland. V.I.P Almeria blijft het idee van overzees huizenbezit promoten bij een Brits en Iers publiek en we wonen jaarlijkse shows bij zoals A Place in the Sun.

Houd er rekening mee dat de agent de overeenkomst met de verkoper bewaart. U hoeft dus nooit voor diensten te betalen en altijd over onafhankelijke juridische vertegenwoordiging te beschikken.

Stap 5: DoeOrganiseer om uw eigendommen te bekijken – Geef uw huidige positie aan: Klaar om te kopen / Gewoon op zoek / Moet verkopen voordat u kunt kopen

Selecteer specifieke eigendommen die u per e-mail kunt bekijken, omdat sommige leveranciers volhouden dat ze alleen mensen willen die in staat zijn om te kopen. Stel vragen, een goede agent zal de draad zien in de stijl en het type opties dat u selecteert. Kies niet op basis van de prijs, aangezien dit van invloed kan zijn op uw shortlist. Als u een compromis moet sluiten om op de ene locatie te kopen in plaats van op de andere, bepaal dan eerst wat het belangrijkste is.

Plan uw bezoek dienovereenkomstig. Een goede makelaar biedt u een ontmoetingspunt aan, zoals hun kantoor, en reserveert vooraf uw shortlist met bezichtigingen, zodat u weet hoeveel tijd u nodig heeft. Vergeet niet om tijd door te brengen in het zonale gebied. Een woning is de sleutel tot de levensstijl die u hier zult leven.

Neem tijdens uw bezoek de tijd om de gebieden te verkennen, zodat u een shortlist kunt maken en de eigendommen indien nodig opnieuw kunt bekijken. Het is belangrijk om positieve of negatieve feedback te geven aan de makelaar voor zijn leveranciers, aangezien zij u allemaal de tijd geven om een weloverwogen beslissing te nemen.

Stap 6: Vind het juiste eigendom

Stel de makelaar gedetailleerde vragen. Het papierwerk moet bij de makelaar aanwezig zijn, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Het moet duidelijk zijn wat de makelaar verkoopt, zodat het legaal aan een koper kan worden gepresenteerd. Om het noodzakelijke due diligence-onderzoek uit te voeren, vraagt VIP Almeria om kopieën van het volgende:

 • Akte of Kopie Eenvoudig
  Nota Simple (Dit kunnen wij opvragen bij ontvangst van de akte)
  EPC - Energiebeoordelingscertificaat (een leverancier heeft dit mogelijk al omdat het verplicht is vanaf 2015, maar we kunnen dit aanvragen na ontvangst van het behalen van het diploma218)
  IBI-ontvangsten van de afgelopen twee jaar (niet de automatische incasso)
  ID van leveranciers (NIE en paspoorten)
  Kopieën van de afval-, water- en elektriciteitsrekeningen (niet de automatische incasso)
  Wat facturen betreft: als een leverancier betaalt via papierloze systemen zoals automatische incasso, zullen wij bij hun wettelijke vertegenwoordiger het contractnummer opvragen voor uw rekening met water/elektriciteit enz.

Begrijp de initiële betalingsvoorwaarden en de totale kosten voordat u een bod indient.
Wordt er een bod uitgebracht, schakel dan een onafhankelijke advocaat/Abogado in om voor u aan de slag te gaan - https://www.vipalmeria.com/nl/belangrijke-informatie.html 

Stap 7: Een bod doen - Huur een advocaat in om uw eerste eigendomscontroles uit te voeren en ervoor te zorgen dat u de hypotheek kunt krijgen of over het benodigde geld kunt beschikken

Een onafhankelijke juridische instantie zal belangrijke eigendomscontroles uitvoeren. Dit staat bekend als Decreet 218.

Indien nodig kan uw wettelijke vertegenwoordiger POA (schriftelijke volmacht) accepteren om uw NIE-certificaten aan te vragen en een bankrekening te openen

Uw onafhankelijke advocaat helpt u te informeren over mogelijke problemen en problemen, en beschermt u tegen toekomstige problemen met uw nieuwe woning. Uw advocaat voert relevante onderzoeken uit, zoals het Decreet 218, controleert vergunningen en zorgt ervoor dat het onroerend goed legaal is gebouwd zonder enige juridische aanspraak op het onroerend goed van een derde partij.

 • Het onroerend goed is vrij van schulden, lasten, lasten en is up-to-date in al zijn betalingen.
  Eigendomsbewijzen worden correct uitgevoerd.
  Gemeentelijke documenten worden overgedragen.
  De bij de transactie te betalen belastingen en kosten zijn correct.
  Andere essentiële vereisten. aanvraag NIE-nummer (identificatienummer voor buitenlanders), worden verzorgd.
  Elektriciteit, water, eventuele gemeenschap van eigenaren, afvalinzameling en tarieven kunnen via automatische incasso worden ingesteld.

Onthoud dat de agent het belang van de verkoper vertegenwoordigt. De taak van een verkoopagent is om het eigendomspapierwerk samen te stellen en het bestand te controleren voordat er online wordt geadverteerd, met als doel een gekwalificeerde koper te genereren voor de verkoper die na een succesvolle afronding van de verkoop bij de notaris de makelaar zijn honorarium betaalt. In geen enkel stadium vanaf de introductie tot de voltooiing van de verkoop mogen aan een koper kosten in rekening worden gebracht voor diensten van het makelaarskantoor.

Het initiële reserveringsaanbod wordt door de makelaar opgesteld, waarin wordt uiteengezet wat er bij een aankoop is afgesproken en door alle partijen wordt ondertekend. Deze gegevens worden gebruikt voor de PPC. (in dit stadium wordt u gevraagd een initiële waarborgsom te betalen om het uit de markt te halen, dit varieert tussen 3000 en 5000 euro, afhankelijk van of het een wederverkoop van een nieuwbouw betreft). VIP zal vragen dat de aanbetaling wordt overgemaakt naar een klantrekening van een wettelijke vertegenwoordiger, zodat deze wordt opgeschort, onderworpen aan juridisch due diligence om de belangen van de koper te beschermen zolang het onroerend goed niet op de markt is.

Bevestig de definitieve prijs en het aanbetalingsbedrag, ga akkoord met de algemene voorwaarden (onderhandelbaar tussen koper en verkoper) en stel schriftelijk een geschatte voltooiingsdatum vast met een inventaris indien van toepassing.

Stap 8: Bijzonder koopcontract (PPC) / Contrato de arras

Zodra de juridische autoriteiten ervoor hebben gezorgd dat alle eigendomscontroles in orde zijn en de eigendomstitel aan u kan worden overgedragen, vrij van schulden, huur en lasten, is dit de fase van 10%. Uw juridisch adviseur zal dit arrascontract (PPC) opstellen en ervoor zorgen dat de eventuele inhoudingen worden toegepast om de CGT-aansprakelijkheid te dekken als u niet-ingezetene bent (3% ingehouden en betaald aan de belastingdienst), als een hypotheek vóór de notaris moet worden afbetaald en de akte kan vrij van schulden of lasten worden verkocht.

De informatie van het initiële aanbod (Reservering) wordt gebruikt, en dit is waar de uitwisseling van contracten plaatsvindt. Wij adviseren klanten om een bijlage bij te hebben met daarin een lijst van eventuele meubelen, inrichtingen of toebehoren die bij de verkoop achterblijven.

Stap 9: Formaliseer de hypotheekfinanciering (indien nodig en stel dit als koopvoorwaarde)

Zorg ervoor dat de bank de taxatie van onroerend goed uitvoert en wacht op de formele goedkeuring van de hypotheek door de bank en vraag om de bindende aanbiedingsbrief (oferta vinculante). Deze wordt twee weken vóór de notariële ondertekening ondertekend.

Vraag het schriftelijk aan - ALS U TWIJFEL HEBT OVER HET ONTVANGEN VAN HET HYPOTHEEKBEDRAG DAT U NODIG HEBT.

ZORG ERVOOR DAT U FORMELE HYPOTHEEKGOEDKEURING KRIJGT VOORDAT U EEN NIET-TERUGBETAALBARE AANBETALING BETAALT

Stap 10: Betaal het saldo van de aanbetaling van 10% en onderteken het arras-contract met onafhankelijke juridische begeleiding. Deze dient u altijd via uw wettelijke klantrekening te betalen.

Een typische aanbetaling bedraagt 10% van de overeengekomen verkoopprijs, betaalbaar in twee fasen:

 • Betaal de initiële aanbetaling (€ 3.000) en onderteken het initiële reserveringscontract. Dag 1 van de overeenkomst.
 • Teken 10 tot 30 dagen later een privécontract (indien nodig) en betaal het saldo van de aanbetaling.

Fase 1 en 2 kunnen gecombineerd worden als er een snelle afronding is afgesproken.

Deposito's worden normaal gesproken als niet-restitueerbaar beschouwd. In sommige gevallen kunt u eerder een borg betalen, op voorwaarde dat alle woningcontroles in orde zijn. VIP Almeria staat er altijd op dat de stortingen via uw onafhankelijke wettelijke klantenrekening worden gedaan.

Stap 11: Bereid je voor op notariële voltooiing

Ontvang een volledig overzicht van de fondsen voor voltooiing van een advocaat. Het is belangrijk dat u duidelijk en ontspannen bent tijdens het proces. Betrek altijd uw wettelijke vertegenwoordiger bij de communicatie met de agent, zodat alles transparant is.

Zorg ervoor dat het hypotheekgeld van uw kredietverstrekkende bank aanwezig is en maak het eigen geld over naar Spanje, hetzij naar uw eigen bankrekening, hetzij naar uw advocaatklant/bewaarrekening

Zorg ervoor dat u over de juiste documentatie beschikt om een voltooiingsdatum vast te leggen bij de Spaanse notaris of via POA (volmacht).

Alle documenten worden minimaal drie dagen vóór de opleveringsdatum ter voltooiing naar de notaris gestuurd. Dit vormt de nieuwe akte van eigendomsoverdracht.

Stap 12: Oplevering / Overdracht van eigendomsakte 

Organiseer bankwissels voor het saldo dat aan de verkoper verschuldigd is, in overeenstemming met de verdeling van de fondsen door advocaten. Als een overdracht bijvoorbeeld in GBP wordt overeengekomen, heeft de notaris een bewijs van overdracht nodig om toezicht te houden op de eigendomsoverdracht. Het is belangrijk dat alle betaalde gelden een geldspoor hebben.

Koper en verkoper (of POA) moeten aanwezig zijn voor voltooiing bij de notaris of een volmacht achterlaten bij een advocaat. Eigendomsbewijzen (Escritura) ondertekenen en cheques overhandigen, sleutels aan u overhandigd - gefeliciteerd!

Na de verkoop/aankoop: regel de afwikkeling

Uw juridisch adviseur zal ervoor zorgen dat de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telefoonlijn, etc.) op uw naam worden aangesloten en dat de tarieven/gemeentebelasting (IBI) op uw naam worden geregistreerd. Daarom heeft u een Spaanse bankrekening nodig voor automatische incasso's . Let op: u heeft een Woon- en Inboedelverzekering nodig!

VIP Almeria is de enige makelaar in Mojacar die geaccrediteerd is met het exclusieve “Safe Purchase Brand”. Geeft u veel meer dan andere makelaars bij de aankoop van uw huis in Almeria: een gecertificeerde extra eigendomsbeschermingsgarantie voor de komende 20 jaar.

Zie link: https://www.vipalmeria.com/nl/title-deed-insurance---safe-purchase-guarantee.html 

Om het hele aankoopproces in meer detail te begrijpen en om erachter te komen hoe u een geïnformeerde koper kunt zijn, kunt u contact met ons opnemen: info@vipalmeria.com 

Wij geven om uw privacy
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Klik hier voor meer informatie .">Click here for more information.