Wij werken niet van 9 tot 5 - Wij werken van start tot finish

 
 

Moet ik vermogenswinstbelasting betalen als ik een woning in Almeria verkoop?

Moet ik vermogenswinstbelasting betalen als ik een woning in Almeria verkoop?

Voor niet-ingezetenen te betalen vermogenswinst is 19%, als u een EU- of EER-burger bent.

Vermogenswinstbelasting: CGT is vastgesteld op ongeveer 19% van uw winst. Als u echter niet-ingezetene bent, wordt na voltooiing 3% van uw oorspronkelijke verkoopprijs ingehouden als gedeeltelijke inhouding voor uw CGT-aansprakelijkheid.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze 3% te behouden en namens u aan de belastingdienst te betalen. Dit wordt normaal gesproken bewaard door een Abogado die binnen 30 dagen een ontvangstbewijs geeft van het belastingkantoor dat bekend staat als de Modelo 211. Hieruit blijkt dat de betaling is gedaan en u kunt met dit document een korting aanvragen.

Is uw winst lager dan dit bedrag, dan kunt u het verschil terugvorderen. Als het hoger is, moet u het saldo binnen 2 tot 3 maanden na de verkoop aan de Spaanse fiscus betalen.

Als sjabloon voor belasting: tot 6.000€ is 19%

21% voor tussen 6.001€ en 50.000€

23% bij bedragen boven 50.000€

Als het uw hoofdverblijf is (voor minimaal 3 jaar) en u bent ouder dan 65, dan hoeft u geen vermogenswinst te betalen. Dit is nooit van toepassing geweest op niet-ingezetenen, of ze nu ouder zijn dan 65 of niet. Dit komt doordat de concessie wordt verleend aan mensen die hun hoofdverblijf verkopen en als u een niet-ingezetene bent, kan dit per definitie niet uw hoofdverblijf zijn.

Als u ouder bent dan 65 jaar maar gedurende minimaal 3 jaar vóór de verkoop niet in het onroerend goed heeft gewoond, kunt u een beroep doen op vrijstelling voor professionele, juridische kosten en belastingen op zowel de oorspronkelijke aankoop als de verkoop. Deze omvatten dus makelaarskosten, notaris, advocaat etc. plus overdrachtsbelasting op de oorspronkelijke aankoop en plusvalia indien verschuldigd.

Woning zoeken

Locatie:
Proximity:
Type:
Prijs vanaf:
Prijs tot:
Min. Slaaps:
Min. Baden:
Woning Ref:

Een veelgestelde vraag die ons wordt gesteld:

V. Als het huis op gemeenschappelijke namen staat, wat gebeurt er dan als slechts één van u ouder is dan 65?

A. Als een van jullie ouder is dan 65, is zijn aandeel (vermoedelijk 50%) niet belastbaar, maar de persoon jonger dan 65 jaar is wel aansprakelijk voor zijn deel.

U kunt ook aanspraak maken op verbeteringen zoals toevoegingen aan het pand in plaats van onderhoud. Met betrekking tot alle claims voor vergoeding heeft u echter facturen nodig om uw claim te ondersteunen, en deze moeten indien van toepassing IVA bevatten. Dit is gedekt voor A / C, keukeninstallatie, upgraden van badkamers. Met betrekking tot deze facturen van de laatste 5 jaar heeft u een bewijs nodig van betaling via de * bank waar de factuur de limiet voor contante betalingen overschrijdt (* onlangs herzien dat u tot 31 december 2016 tot 2.500€ contant zou kunnen betalen en vanaf 1 januari 2017 is het nu beperkt tot 1.000€).

Als u jonger bent dan 65 jaar, zijn er geen vergoedingen tenzij u de opbrengst herinvesteert in een ander hoofdhuis en zelfs dan is het ingewikkeld als u de totale verkoopopbrengst niet herinvesteert. De regels zijn:

  • Dat het verstrekken van de woning uw hoofdverblijf is en u woont er ruim 3 jaar dan komt u in aanmerking voor herinvesteringsaftrek.
  • De herinvestering kan 2 jaar vóór of na de verkoopdatum plaatsvinden en omvat ook aankoop in een EU-lidstaat.

Om volledige verlichting te krijgen, moet het totale bedrag van de ontvangen netto-opbrengsten worden herbelegd.

Dus als u een nettobedrag van 150.000€ ontvangt (en de meerwaarde is 100.000€) en u de volledige 150.000€ herbelegt, ontvangt u een volledige vermindering en hoeft u geen vermogenswinst * te betalen.

*Als u echter slechts 100.000€ herbelegt, is dat slechts 66,66% herbelegging, dus meerwaarde verschuldigd over 33,33%, dus belast op 33.333€ (belasting van circa 7.000€).

U moet de verkoop aangeven op uw belastingaangifte over het jaar van verkoop en de aftrek claimen op het moment dat u uw aangifte doet via uw accountant.

Wij geven om uw privacy
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Klik hier voor meer informatie .">Click here for more information.